Wat moet ik doen?
  
Je kunt thuis verschillende vakken doen. Het rooster met het werk dat je moet doen vind je in Social Schools (groepen 1 t/m 3) of in Microsoft Team en Social Schools (groepen 4 t/m 8)

Probeer ervoor te zorgen dat je altijd Teams start wanneer je gaat werken. Hoe je dit doet lees je in "Werken met Teams"

 
 
Rekenen:
  
De lessen maken van rekenen:
Voor de lessen van rekenen heb je een boek van school meegekregen. 
Je hoeft rekenen dus niet te maken op de computer. 

Wil je extra oefenen met de rekenles van de dag? Je kunt dezelfde les altijd in gynzy maken. 
Hoe je dit doet lees je bij de weektaak rekenen, maar kies dan voor de les van die dag. 
Daarnaast kun je ook altijd in "De werelden van Gynzy" werken. Hoe je dit doet, lees je onderaan de pagina. 

De weektaak maken van rekenen:
De weektaak van rekenen kun je maken in in Gynzy Kids. 
Hoe je Gynzy kids opent lees je in "Inloggen Gynzy Kids".

Wanneer je Gynzy Kids hebt geopend, zie je de startpagina van Gynzy.

Je ziet op de startpagina vierkante en ronde plaatjes.
De vierkante plaatjes zijn de lessen. De ronde plaatjes zijn "De werelden van Gynzy" Hier lees je aan het einde van deze pagina nog wat meer over. 

Stap 1: Klik op de vierkante afbeelding van rekenen (De wereld in Getallen). 

Stap 2: Je krijgt het overzicht met de rekenlessen. Je juf/meester zorgt ervoor dat je de goede
             les kan maken. 
            
            De blauw gekleurde opdrachten zijn de lessen. De oranje gekleurde opdracht is de
            weektaak. 

Stap 3: Klik op de juiste les of op de weektaak. Je krijgt nu het overzicht met alle sommen die je
             moet maken. 
             
   

Spelling
  
De lessen maken van spelling:
Voor de lessen van spelling heb je een boek van school meegekregen. 
Je hoeft spelling dus niet te maken op de computer. 

Wil je extra oefenen met de spellingles van de dag? Je kunt dezelfde les altijd in gynzy maken. 
Hoe je dit doet lees je bij "extra oefenen met spelling". 
Daarnaast kun je ook altijd in "De werelden van Gynzy" werken. Hoe je dit doet, lees je onderaan de pagina. 

Extra oefenen met spelling:
Open Gynzy Kids. 
Hoe je Gynzy kids opent lees je in "Inloggen Gynzy Kids".

Wanneer je Gynzy Kids hebt geopend, zie je de startpagina van Gynzy.

Je ziet op de startpagina vierkante en ronde plaatjes.
De vierkante plaatjes zijn de lessen. De ronde plaatjes zijn "De werelden van Gynzy" Hier lees je aan het einde van deze pagina nog wat meer over. 

Stap 1: Klik op de vierkante afbeelding van Spelling (Taal Actief). 

Stap 2: Je krijgt het overzicht met de Spellinglessen. Je juf/meester zorgt ervoor dat je de goede
             les kan maken. 

Stap 3: Klik op de juiste les. Je krijgt nu het overzicht met alle opdrachten die je moet maken.
   

Taal 
 
Voor taal heb je een boek en schrift meegekregen van school.

Het kan ook zijn dat je voor taal een opdracht in Teams moet maken. Wanneer je de opdracht in Teams moet maken, lees je "Opdrachten maken in Teams"
 

 
Nieuwsbegrip maken via COOL:
  
Nieuwsbegrip kun je maken via COOL. 
Hoe je COOL opent lees je in "Inloggen COOL".

Wanneer je COOL hebt geopend, zie je de startpagina van COOL.


Beginnen met Nieuwsbegrip:

Stap 1: Klik op de afbeelding van Nieuwsbegrip. 

Stap 2: Je krijgt nu de pagina van Nieuwsbegrip te zien.
              

Stap 3: Klik op de opdracht die je wilt maken. Andere tekstsoort of Woorden.
   
   
Engels maken via COOL:
   
Engels maak je via COOL. 
Hoe je COOL opent lees je in "Inloggen COOL".

Wanneer je COOL hebt geopend, zie je de startpagina van COOL.


Beginnen met Engels:

Stap 1: Klik op de afbeelding van Groove.me. 

Stap 2: Je krijgt nu de startpagina van Blik te zien. Klik op groove.me
              

Stap 3: Je krijgt nu de startpagina van groove.me te zien. Klik op de les die je moet maken. 
            
   
    
Tijdzaken, Wereldzaken en Natuurzaken via COOL:
    
De zaakvakken maak je via COOL. 
Hoe je COOL opent lees je in "Inloggen COOL".

Wanneer je COOL hebt geopend, zie je de startpagina van COOL.


Beginnen met de zaakvakken:

Stap 1: Klik op de afbeelding van Tijdzaken, Wereldzaken of Natuurzaken 

Stap 2: Je krijgt nu de pagina van het zaakvak te zien.
              

Stap 3: Klik bovenaan op het juiste thema en op de juiste les. 
              
Stap 4: Je bekijkt de begrippen en filmpjes en maakt de opdrachten. 

Stap 5: Je gaat verder in je werkboek. Je leest de les en maakt de opdrachten. 
   
    
De werelden van Gynzy
     
In "De werelden van Gynzy" kun je zelfstandig oefenen met verschillende vakken, zoals:
  •  Rekenen
  • Spelling
  • Woordenschat
  • Grammatica (taal)
Je gaat werken in De werelden als je klaar bent met de normale lessen. Als je gaat werken in de werelden kies je zelf een onderwerp wat je nog lastig vindt. 


"De werelden van Gynzy" maak je in Gynzy Kids. 
Hoe je Gynzy kids opent lees je in "Inloggen Gynzy Kids".

Wanneer je Gynzy Kids hebt geopend, zie je de startpagina van Gynzy.

De ronde plaatjes zijn "De werelden van Gynzy"