Functies en organisatiedoelen

Kernteam  Petra de Kock - Danique Exaltus - Cathy Bodde - Aad Struijk
De organisatiedoelen van het kernteam bestaan uit onderwijs, opleiding, zorg, cultuur, algehele bedrijfsvoering en systeembegeleiding. 
 • Petra de Kock; onderwijs, opleiding en zorg
 • Danique Exaltus; onderwijs, opleiding en cultuur
 • Cathy Bodde; communicatie, personeel en bedrijfsvoering
 • Aad Struijk; systeembegeleiding​​​
Locatieleider
Locatieleiders worden in eerste instantie benaderd door ouders met vragen en opmerkingen.
De volgende personen zijn locatieleider:                

                - Locatie AMGS Kramers:                             Danique Exaltus 
                - Locatie AMGS Bladergroen:                      Danique Exaltus

                - Locatie Vogelenzang Zuid:                         Romy van Sintmaartensdijk
                - Locatie Vogelenzang Vriesland:                Larissa Gundlach
                - Locatie Vogelenzang Noord:                     Nikki Monster
                - Locatie Vogelenzang Noord/Leonardo:   Marion Bork

Coördinator Onderwijskundig Team/ Intern Begeleider 
(Petra de Kock - Patricia Goudzwaard - Corina Kraak)
 • De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het leerproces in de eigen groep. De coördinator Onderwijskundig Team en tevens Intern Begeleider doet overstijgende taken door hulp te organiseren voor kinderen, die om een of andere reden extra zorg nodig hebben. Naast de coördinator maken een neuropsycholoog, orthopedagoog generalist en schoolmaatschappelijk werker deel uit van het Onderwijskundig Team. 

Evenementencoördinator (Yvonne de Jong - Loes van de Wetering
 • De evenementencoördinator houdt zich bezig met het organiseren van de schoolactiviteiten. Zij doet dat in samenwerking met het team en de oudergroepen. Tevens is Yvonne onze Interne Cultuur Coördinator en coördinator van Bibliotheek op School en Loes van de Wetering is coördinator "Groene schoolpleinen" en School op Seef (verkeersveiligheid).

Schoolopleider (Hanneke van Oosten - Anna van Dellen
 • Onze school is een opleidingsschool. Wij werken intensief samen met de PABO vanuit het concept "Samen Opleiden" van studenten. Hanneke en Anna worden ondersteund door het Kenniscentrum Talentontwikkeling. In het kader van hun opleiding kunnen de studenten op onze school worden gefilmd. Dit filmmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor hun eigen onderzoek.

Bouwcoaches 
De volgende personen zijn coach: 
 • Karin Mensinga en Babs de Held; groep 1 en 2
 • Sanne de Groot en Nikki Monster; groep 3 en 4
 • Danique Exaltus en Larissa Gundlach; groep 5 t/m 7
 • Danique Exaltus en Romy van Sintmaartensdijk; groep 8
 • Marion Bork; Leonardogroepen 4 t/m 8
Vak-/gastdocenten
De vakleerkracht gymnastiek wordt ingezet voor de groepen 3 t/m 8. De vakleerkracht gymnastiek voor onze school is Reno de Vries

Specialist
Enkele groepsleerkrachten hebben een speciale taak als specialist. Kinderen met kleine problemen worden in de groep door de leerkracht extra geholpen. Kinderen met grotere problemen kunnen geholpen worden door de specialist. Indien dat het geval is, gaat dat altijd in overleg met de ouders. Wij hebben de volgende specialisten:
 • Corina Kraak - Larissa Gundlach (Jeugdeducatiefonds)
 • Karin Mensinga - Hanneke van Oosten (Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong)
 • Jos van Dijk (leerlingdecaan en gedrag)
 • Duygu Aydin / Babs de Held (mindfulness)
 • Sanne de Groot  (Compacten en verrijken en plusklas)
 • Carla den Ouden (sociale competenteis)
 • Patricia Keijzer (lezen / ontwikkelingsperspectief /leerkracht opvanggroep HB)
 • Patricia Goudzwaard (ontwikkelingsperspectief /leerkracht didactische opvangklas)
 ​
ICT-er (Jasper Breur - Gloria Hilgen)
 • De ICT-er draagt zorg voor het beheer van de computers en de aanschaf en invoering van software en de digiboarden/touchscreens. Bovenschools op Prokind-niveau maken we gebruik van de ICT-expertise van Barbara Roovers.
Coördinator Voortgezet onderwijs  (Yolanda Bol - Romy van Sintmaartensdijk)
 • De coördinator Voorgezet Onderwijs onderhoudt de contacten met de scholen voor Voortgezet Onderwijs, de Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO) en de organisaties die het Drempelonderzoek en IEP-toets aanleveren.  
Leraar in opleiding (Lio-er)
 • Wij zetten Lio-ers in. De lio-er is een 4e-jaars Pabo-student die zelfstandig een klas draait. De lio-er wordt op afstand begeleid door een lio-coach op school en door een stagebegeleider van de Pabo-opleiding.