Onze schooltijden

De wet schrijft voor dat kinderen jonger dat 7 jaar minimaal 880 uur per jaar onderwijs krijgen. Voor de overige kinderen in het basisonderwijs geldt een minimum van 1000 uur, of voor alle groepen ieder schooljaar een minimum van 940 uur. Een lesdag mag ten hoogste 5,5 uur in beslag nemen.

Op onze school geldt voor alle groepen een schooljaar met 940 lesuren. 

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 hanteert onze school een continurooster volgens het vijf gelijke dagen model.

De lestijden voor groep 1 t/m 8 zijn als volgt:
                          
 maandag                8.30 - 14.00        
 dinsdag               8.30 - 14.00         
 woensdag               8.30 - 14.00                    
 donderdag               8.30 - 14.00        
 vrijdag               8.30 - 14.00        

Voor roostervrije dagen en het vakantierooster klikt u hier.