Schoolmaatschappelijk werk

Zijn er problemen met het gedrag van uw kind, maar weet u niet hoe u daarmee om moet gaan? Zijn er spanningen thuis of in uw omgeving en ziet u dat uw kind daar ook last van heeft? Is er iets gebeurd dat niet alleen u maar ook uw kind heeft aangegrepen, zoals een overlijden of een echtscheiding? Herkent u deze situaties? U bent namelijk zeker niet de enige.

Onze school biedt in dit soort situaties en bij tal van andere vragen schoolmaatschappelijk werk aan. 

 
Het schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd door de maatschappelijk werkers van Kwadraad. Aan elke school is een vaste maatschappelijk werker verbonden.
 
School Maatschappelijk Werk is er voor u met adviezen, ondersteunende gesprekken en/of doorverwijzing.
School Maatschappelijk Werk is de verbindende schakel tussen onderwijs en zorg en werkt nauw samen met de intern begeleider op de school.
 
Met welke vragen kunt u bij schoolmaatschappelijk werk terecht:
- Gedragsverandering bij uw kind.
- Veranderingen in uw gezin.
- Opgroeien met zusje, broertje en/of nieuwe gezinsleden.
- Wegwijs worden in een wirwar van instanties.
- Informatie over trainingen en spel- en praatgroepen voor kinderen.
- Opvoedvragen.
- En uw overige vragen over het welzijn van uw kind.

  
De schoolmaatschappelijk werker die verbonden is aan onze school is:
Ellen  Wessels
e.wessels@kwadraad.nl

Ze is iedere woensdag, tenzij er afspraken buiten school zijn, op de hoofdvestiging aanwezig.
Neem gerust direct contact op met de schoolmaatschappelijk werker of met de leerkracht voor een gesprek.