Onze oudervereniging

De oudervereniging (O.R.) van onze school bestaat uit een aantal ouders die, samen met de leerkrachten, ervoor willen zorgen dat uw kind een zo plezierig mogelijke schooltijd heeft! Door allerlei leuke activiteiten te organiseren en te bekostigen hopen zij een fijne bijdrage te leveren aan de basisschooltijd van onze leerlingen.

Denkt u hierbij vooral aan:
- activiteiten rondom Sinterklaas
  (zoals: schoentje zetten, Pietengym en natuurlijk de grote dag zelf)
 
- activiteiten rondom Kerstmis (zoals: kerstdiner, gezelligheid op het plein)

- activiteiten rondom de kinderboekenweek (zoals: voorleeswedstrijd, boekenmarkt, etc.)
- de jaarlijkse schoolreis
- organisatie rondom de mini4daagse 

- het paasontbijt

En nog veel meer!

Ouderbijdrage
Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen zij een jaarlijkse bijdrage per leerling. Deze bedraagt € 53,50 per kind/per schooljaar. Dit kan in één keer betaald worden of in termijnen:
- 1x € 26,75 te betalen voor 1 oktober
- 1x € 26,75 voor 31 december
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een brief met gedetailleerde informatie over de contributie en de wijze van betaling. 

De samenstelling van de ouderraad is als volgt:

Bestuur:

Suzan Bakker             (moeder van Romy groep 8 en Senna groep 5)

Esther Bonnier          (moeder van Sven groep 7)

Laura van Oort           (moeder van Caitlyn groep 5)

Overige leden:

Corine Maijers            (moeder van Lieke groep 5 en Sterre groep 1)

Priya Koelfat               (moeder van Rushil groep 8 en Nisha groep 6)

Silvana de Korte         (moeder van Lucas groep 7)

Maria Esteverial         (moeder van Guillermo groep 4)

Onze OR werkt nauw samen met Loes van de Wetering en Yvonne de Jong, zodat de communicatie tussen ons team, de OR en de ouders vlot verloopt.