Wij nodigen u van harte uit om onze school te bezoeken!

In Nissewaard ontvangen alle ouders van kinderen van rond de drie jaar een oproep van de gemeentelijke afdeling leerplicht om voor hun kind een basisschool te gaan zoeken. U kunt dan op de basisscholen in de buurt een kijkje gaan nemen. Ons team stelt dat zelfs op prijs. Bij uw keuze van een basisschool zijn uw ideeën over opvoeding, onderwijs en de resultaten van de school belangrijk.

Bij het kennismakingsgesprek - vaak na een telefonische afspraak - wordt u iets verteld over de doelstellingen en de organisatie van de school. U krijgt de school te zien en we gaan uiteraard de kleutergroepen bezoeken. Inschrijving gebeurt meestal door de schoolleider. Enige tijd voordat uw kind 4 jaar wordt, kan uw zoon of dochter een aantal keren in een kleutergroep meedraaien. Dit gebeurt in overleg met de ouders en leerkracht.

Aanmelding

U kunt zich wenden tot de directie van de school voor een aanmelding. U en uw kind worden uitgenodigd voor een intakegesprek en een rondleiding. Bij het intakegesprek gebruiken we een checklist om relevante informatie over uw kind in te winnen. Voor het inschrijven dient u het Burger Service Nummer (BSN) van uw kind mee te nemen. Tijdens het gesprek wordt u uitgebreid geïnformeerd over de school.

Na de definitieve inschrijving plaatsen wij uw kind in een groep. Hierbij proberen we rekening te houden met de eventuele voorkeur van ouders.
Het is van belang dat de school op de hoogte is van persoonlijke of gezinsomstandigheden van leerlingen die van invloed kunnen zijn op hun welbevinden en op hun schoolprestaties. Daarom verzoeken wij u ons van die omstandigheden op de hoogte te stellen. U kunt dat mondeling of schriftelijk doen bij de groepsleerkracht of de directie.

 

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Danique Exaltus - 0181 630433