Passend onderwijs

Waarom passend onderwijs?
Passend Onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat elk kind recht heeft 
op onderwijs dat bij hem of haar past. Dit geldt ook voor kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben. In het verleden werd er gewerkt met 
leerling gebonden financiering (LGF), beter bekend als ‘het rugzakje’, van 
waaruit de (reguliere) basisschool extra begeleiding voor de leerling kon 
financieren. De indicatiestelling om voor een rugzakje in aanmerking te komen, was vaak ingewikkeld en langdurig. Ook was het dikwijls moeilijk om ondersteuning op maat te organiseren. Daardoor vielen helaas soms 
kinderen buiten de boot. Zij gingen niet naar school. Bijvoorbeeld omdat 
ze als gevolg van hun problemen niet meer terecht konden op hun huidige 
school en er niet direct een passende plek op een andere school geregeld 
kon worden. Met behulp van Passend Onderwijs kan dit allemaal beter 
georganiseerd worden.

En nu?
De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben wij als school voortaan de zorgplicht om voor elke leerling goed onderwijs te bieden of te vinden dat past bij de specifieke behoeften van het kind.
Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat geen enkel kind buiten de boot valt en noodgedwongen thuis komt te zitten.
Dit kunnen wij als school natuurlijk niet alleen!
Vandaar dat scholen voor regulier en speciaal (basis)onderwijs regionale samenwerkingsverbanden gaan vormen. Op Voorne-Putten Rozenburg hebben álle 66 basisscholen, inclusief de scholen voor speciaal basisonderwijs, hun krachten gebundeld in het nieuwe 'Samenwerkingsverband 2808 Voorne-Putten Rozenburg voor Passend Basisonderwijs'. Het nieuwe samenwerkingsverband heeft de naam "Kindkracht" gekregen.

In onderstaande folder wordt voor u uiteengezet wat er als gevolg van de wetswijziging verandert voor uw kind en welke rol onze school, het samenwerkingsverband, maar ook u als ouder hierin spelen. Passend Onderwijs gaat uit van samenwerking, zoals ook tot uitdrukking komt in de naam. Samen staan we sterk en kunnen we de toekomst van onze kinderen zo optimaal mogelijk vormgeven!