Voor- en nachoolse opvang

Wij organiseren zelf geen voor- of naschoolse opvang, wel wordt door twee organisaties opvang bij ons op school aangeboden.
De voorschoolse opvang wordt aangeboden door de SKS en huisvest in het hoofdgebouw.
De naschoolse opvang wordt aangeboden door de SKS en Mundo kinderopvang. De leerlingen worden door deze organisaties bij ons van school opgehaald.
 
Prokind en buitenschoolse opvang
 
Per 1 augustus heeft de Prokind scholengroep een contract afgesloten met de SKS omtrent buitenschoolse opvang.
Het betreft voor– en na schoolse opvang. Ouders die gebruik willen maken van deze BSO kunnen zich melden bij de SKS.