Hoofdluis


Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes van 2 3 mm. De luizen leggen dagelijks eitjes (neten) dichtbij de hoofdhuid. Hoofdluis is besmettelijk, iedereen kan het oplopen! Ook als het haar goed wordt verzorgd, kan uw kind hoofdluis krijgen. De luizen 'lopen' als het ware van het ene hoofd naar het andere, dus ook naar schoon en gewassen haar. Via kleine omwegen, zoals mutsen, sjaals en jassen op overvolle kapstokken, weten ze het hoofd te bereiken. 
 
Om hoofdluis tegen te gaan op onze school hebben wij een luizenprotocol afgesproken. Hierin hebben wij een aantal (preventieve) maatregelen opgenomen om de school zo goed mogelijk luisvrij te houden:

Controle
Na elke vakantie worden alle leerlingen en leerkrachten gecontroleerd op luizen. Wij hebben hiervoor een speciaal 'luizenteam'. Als er luizen geconstateerd worden, wordt dit doorgegeven aan de leerkracht. Hij of zij zal dan contact met u opnemen en advies geven hoe het probleem opgelost kan worden. Een week later vindt er bij de betreffende groep een extra controle plaats, zodat we zeker weten dat de rest van de groep niet 'besmet' is.

Treft u zelf hoofdluis aan bij uw zoon(s) en/of dochter(s) verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de leerkracht. Ons luizenteam wordt dan direct ingeschakeld om de andere leerlingen te controleren.


Voor meer informatie over de behandeling van luizen en/of neten kunt u hier een folder downloaden.

Voor meer informatie over hoofdluis verwijzen wij u graag door naar de website van GGD Zuidhollandse Eilanden