Onze oudervereniging

De oudervereniging (O.R.) van onze school bestaat uit een aantal ouders die, samen met de leerkrachten, ervoor willen zorgen dat uw kind een zo plezierig mogelijke schooltijd heeft! Door allerlei leuke activiteiten te organiseren en te bekostigen hopen zij een fijne bijdrage te leveren aan de basisschooltijd van onze leerlingen.

Denkt u hierbij vooral aan:
- activiteiten rondom Sinterklaas (zoals: schoentje zetten, Pietengym en natuurlijk de grote dag zelf) 
- activiteiten rondom kerstmis (zoals: kerstdiner, kerstkoor, gezelligheid op het plein)

- activiteiten rondom de kinderboekenweek (zoals: voorleeswedstrijd, boekenmarkt, etc)
- de jaarlijkse schoolreis
- organisatie rondom de mini4daagse 

- het paasontbijt

En nog veel meer!

Ouderbijdrage
Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen zij een jaarlijkse bijdrage per leerling. Deze bedraagt € 53,50 per kind/per schooljaar. Dit kan in één keer betaald worden of in termijnen:
- 1x € 26,75 te betalen voor 1 oktober
- 1x € 26,75 voor 31 december
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een brief met gedetailleerde informatie over de contributie en de wijze van betaling. 

De samenstelling van de ouderraad is als volgt:

Bestuur:

Suzan Bakker             (moeder van Esmée gr 7, Romy gr 6 en Senna gr 3)

Esther Bonnier            (moeder van Sven gr 5)

Laura van Oort           (moeder van Caitlyn gr 3)

Overige leden:

Corine Maijers            (moeder van Lieke gr 3)

Sushma Matadien      (moeder van Romano gr 7)

Priya Koelfat               (moeder van Rushil gr 6 en Nisha gr 4)

Silvana de Korte         (moeder van Lucas gr 5)

Lidia van Everdingen  (moeder van Thijn gr 5 en Thim gr 1/2a)

Annemieke Bonnier    (moeder van Sergen gr 7)

Chantal Groosjohan   (moeder van Jayson gr 1/2a en Geordy gr 1/2b)

Onze OR werkt nauw samen met juf Yvonne, zodat de communicatie tussen ons team, de OR en de ouders vlotjes verloopt.